Kembang sungsang dinang kunang Kotak kurawis wayang Lindu nira bumi bengkah Adam adam babu hawa Siskang danur wilis Ingkang ngagelaraken cahya nur cahya Anwas anwar ngagelaraken Malih kang danur citra Nurcahya nursari nurjati Dangiang wayang wayanganipun Semar sana ya danar guling Basa sem pangangken-angken Mareng ngemaraken Dat Kang Maha Tunggal Wayang agung wineja wayang tunggal Wayang tunggal

Sabtu, 27 Agustus 2016

Opat Nafsu Manusa, Atikan dina Wayang Golek


Nafsu nu ngawengku manusa nyatana aya opat perkara :

1. Amarah, nafsu emosi cicingna dina pangrungu/ceuli, warnana beureum perwujudan aci ning Seuneu, contona ambek, keuheul jeung sajabana.

2. Loamah, nafsu sarakah (kadunyaan) cicingna dina pangucap/biwir, warnana hideung perwujudan aci ning bumi, contona koret, itungan, kumed jeung sajabana.

3. Sawiah, nafsu syahwat (birahi) cicing na dina paninggal/panon, warnana bodas perwujudan aci ning cai, contona rangsangan seksual

4. Muthmainnah, nafsu kahadean (ngancik dina jiwa nu tenang) cicingna dina pangambeu/irung, warnana koneng perwujudan aci ning angin, contona welas, deudeuh, asih jeung sajabana

Eta opat nafsu gumulung dina wujud nyatana SIR, BUDI, CIPTA jeung RASA, nyambungkeun kana SYAREAT, TAREKAT, HAKEKAT jeung MA'RIFAT

Kasimpulan: mun urang papada manusa hayang salamet dunya akherat mangka geura jaga niat, ucap, laku jeung lampah pikeun ngalakonan hirup jeung kahirupan. (Fardidan) 

Daftar Nama Tokoh-tokoh Wayang Golek

Tokoh wayang golek merupakan simbol dari beragam watak dan karakter manusia. Kisah-kisah yang melibatkan para tokoh tersebut merupakan cerminan atau gambaran kehidupan insan yang penuh dengan berbagai dinamika, tragedi dan ironi.

Beberapa nama tokoh wayang yang ada dalam daftar dibawah ini mungkin sudah sering kita dengar atau sudah lekat dalam ingatan, sedangkan lainnya jarang disebut atau dimainkan dalam gelar pawayangan. Jumlah nama yang mencapai ratusan menunjukkan seni wayang sebagai hasil karya adiluhung pujangga jaman baheula, yang terus abadi hingga kini.
Nama-nama yang tercantum dibawah ini adalah sebagaimana dilansir oleh Bah Enyus dalam laman websiteSunda News. Beberapa nama tetap dituliskan meskipun tokoh empunya nama sebenarnya telah disebut dengan nama lainnya, sebagai contoh: Bima adalah Werkudara. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan.
 1. Abilawa
 2. Abimanyu
 3. Abiyasa
 4. Abrapuspa
 5. Adimanggala
 6. Adirata
 7. Aditi
 8. Adityaketu
 9. Adresyanti
 10. Adrika
 11. Agni
 12. Ajibarang
 13. Akupa
 14. Aladara
 15. Aléngka
 16. Alugora
 17. Amarta
 18. Amba
 19. Ambalika
 20. Ambaliki
 21. Ambarawati
 22. Ambarawati
 23. Anala
 24. Anantadéwa
 25. Andakasura
 26. Andakawana
 27. Andanu
 28. Andini
 29. Anggada
 30. Anggada
 31. Anggandara
 32. Anggisrana
 33. Anggraéni
 34. Angkawijaya
 35. Anila
 36. Anjani
 37. Anoman
 38. Antaboga
 39. Antaga
 40. Antagopa
 41. Antareja
 42. Antisuara
 43. Antiwati
 44. Anuwenda
 45. Arda Candra
 46. Ardadedali
 47. Ardawalika
 48. Argabelah
 49. Argajati
 50. Argasoka
 51. Arimba
 52. Arimbi
 53. Arimuka
 54. Arjuna
 55. Arjuna Wijaya
 56. Aruni
 57. Arya Prabu
 58. Arya Sengkali
 59. Asmara
 60. Asoka
 61. Astagina
 62. Astina
 63. Astrajingga
 64. Aswani
 65. Aswatama
 66. Aswi-Aswin
 67. Atasangin
 68. Ayodya
 69. Badawangnala
 70. Badraeni
 71. Bagaspati
 72. Bagong
 73. Bairawa
 74. Baka
 75. Baladéwa
 76. Balaupata
 77. Balika
 78. Bandung Bandawasa
 79. Banjaranjali
 80. Banjarjungut
 81. Banondari
 82. Banowati
 83. Bantalpipi
 84. Banuwati
 85. Banyutinalang
 86. Barata I
 87. Barata U
 88. Baratayudha
 89. Baratmadya
 90. Bargawa
 91. Bayu
 92. Bima
 93. Bisawarna I
 94. Bisawarna U
 95. Bisma
 96. Bomantara
 97. Brahma
 98. Brahma Sadéwa
 99. Brahmana Raja
 100. Brahmani Déwi
 101. Brahmani Yuta
 102. Brahmanisri
 103. Bukasapta
 104. Bukbis
 105. Bumirétawu
 106. Burisrawa
 107. Dadunghawuk
 108. Dadungwecana
 109. Damayanti
 110. Danaraja
 111. Dandaka
 112. Dangan
 113. Darma
 114. Drestajumena
 115. Drestaka
 116. Drestaketu
 117. Drestarastra
 118. Dréstarastra
 119. Druna
 120. Drupada
 121. Drupadi
 122. Druwasa
 123. Durga
 124. Durgandana
 125. Durgandini
 126. Durnareksa
 127. Dursilawati
 128. Duryudana
 129. Dwara
 130. Dwaraka
 131. Ékacakra
 132. Ékalaya
 133. Érawan
 134. Érawana
 135. Érawati
 136. Éstitama
 137. Gajah Oya
 138. Gajahséna
 139. Gala-gala
 140. Gandabayu
 141. Gandara
 142. Gandawati
 143. Gangga
 144. Ganggasuta
 145. Garbarini
 146. Gardapati
 147. Garéng
 148. Garuda
 149. Gatotkaca
 150. Gendrawati
 151. Gendrayana
 152. Gilingwesi
 153. Girijembangan
 154. Girikedasar
 155. Giripurwa
 156. Girituba
 157. Gitayuwana
 158. Glinggang
 159. Gluguhtinatar
 160. Gohkarna
 161. Gohtaka
 162. Grantika
 163. Grastina
 164. Grojogan Sewu
 165. Guha Kiskenda
 166. Gunadéwa
 167. Harimukti
 168. Harna
 169. Hiranyaroma
 170. Hirnyakasipu
 171. Hyang
 172. Ijrapa
 173. Impun
 174. Indra
 175. Indradi
 176. Indrajit
 177. Indrakila
 178. Indraprahasta
 179. Irawan
 180. Irim-irim
 181. Ismaya
 182. Iswara
 183. Jagal Abilawa
 184. Jagatkarana
 185. Jagatnata
 186. Jahnawi
 187. Jajahgriwa
 188. Jakapitana
 189. Jalatuna
 190. Jamadagni
 191. Jambulmangli
 192. Janaka
 193. Janaloka
 194. Janapadi
 195. Jara
 196. Jaramaya
 197. Jarasanda
 198. Jatagempol
 199. Jatasura
 200. Jatasura
 201. Jatayu
 202. Jatikanda
 203. Jatisrana
 204. Jatugraha
 205. Jawalgani
 206. Jaya Anggada
 207. Jayabaya
 208. Jayadbala
 209. Jayadrata
 210. Jayalaga
 211. Jayamijaya
 212. Jembawan
 213. Jimambang
 214. Jodipati
 215. Jutiman
 216. Kakeyi
 217. Kalakatung
 218. Kalimataya
 219. Kamaratih
 220. Kanékawati
 221. Karawelang
 222. Karna
 223. Karpa
 224. Kartawarma
 225. Kartawiria
 226. Karyasa
 227. Kasendra
 228. Kausalya
 229. Kencaka
 230. Kendalisada
 231. Kiriti
 232. Konta
 233. Kradusana
 234. Kresna
 235. Kresnadipayana
 236. Kresnadipayana
 237. Kresni
 238. Krudaksa
 239. Kumaladéwa
 240. Kumbakarna
 241. Kumba-kumba
 242. Kumbala
 243. Kumbalwali
 244. Kumbayana
 245. Kumbina
 246. Kumbini
 247. Kunjarakarna
 248. Kunjarakresna
 249. Kunti
 250. Kurawa
 251. Kurungjenggala
 252. Kurusétra
 253. Kutamantra
 254. Kuwera
 255. Laksmana
 256. Lambana
 257. Langgala
 258. Laramis
 259. Lasmana
 260. Lata Mahusada
 261. Lembu Andana
 262. Lemburgangga
 263. Lembursaketi
 264. Lembusura
 265. Lenggotbawa
 266. Léngléngmandanu
 267. Lesanpura
 268. Loh Jinawi
 269. Lohita
 270. Lokananta
 271. Lokapala
 272. Lokapura
 273. Lokati
 274. Lokawana
 275. Madana
 276. Madras
 277. Madréa
 278. Madrim
 279. Maduganda
 280. Madukara
 281. Madusudana
 282. Madyadésa
 283. Maénaka
 284. Maérah
 285. Maéspati
 286. Magada
 287. Maguntur Titi
 288. Maha Barata
 289. Mahamuni
 290. Maitréa
 291. Makara Buya
 292. Mandaraka
 293. Mandrasana
 294. Mandura
 295. Mangmang Murka
 296. Manikimantaka
 297. Manikmandapa
 298. Mantili
 299. Mantri
 300. Manuhara
 301. Marica
 302. Marisa
 303. Maruta
 304. Maruti
 305. Matali
 306. Matsyadari
 307. Matsyaganda
 308. Matsyapati
 309. Mégananda
 310. Mégapuspa
 311. Mercu
 312. Mercujiwa
 313. Mercukunda
 314. Muniwara
 315. Nagacatmala
 316. Nagagini
 317. Nagaséwu
 318. Nakula
 319. Nala
 320. NalaNalikawati
 321. Nandagopa
 322. Nandana
 323. Nanggala
 324. Narada
 325. Narasoma
 326. Narayana
 327. Narayanastra
 328. Naréndra
 329. Nilakaca
 330. Nilakanta
 331. Nilakresna
 332. Niramitra
 333. Nirbita
 334. Nirwana
 335. Nuraga
 336. Nurcahya
 337. Padmanaba
 338. Padmanegara
 339. Palasara
 340. Palguna
 341. Palgunadi
 342. Pamenang
 343. Pancadarma
 344. Pancala
 345. Pancanaka
 346. Pancarubah
 347. Pancarutah
 348. Pancawala
 349. Pancawati
 350. Pandawa
 351. Pandéta
 352. Pandu
 353. Pandusuta
 354. Parasurama
 355. Parikenan
 356. Parikesit
 357. Parta
 358. Partasuta
 359. Parucana
 360. Parungaji
 361. Pashayuda
 362. Pasupati
 363. Pataperlaya
 364. Pawana
 365. Pergiwa
 366. Pinten
 367. Prabakusumah
 368. Pracanda
 369. Prahasta
 370. Prajutisna
 371. Pramesti
 372. Pramuni
 373. Prapti
 374. Pratipa
 375. Pratipéa
 376. Pratiwi
 377. Pringgading
 378. Pringgandani
 379. Prita
 380. Pujawati
 381. Pulanggeni
 382. Pulasajenar
 383. Puntadéwa
 384. Purabaya
 385. Rada
 386. Rahwana
 387. Rajamala
 388. Rajasuya
 389. Rama
 390. Rama Parasu
 391. Ramabatlawa
 392. Ramabergawa
 393. Rarasati
 394. Ratih
 395. Rawisuta
 396. Rekatawati
 397. Rodadedali
 398. Rohini
 399. Rotawresni
 400. Rudra
 401. Rukmarata
 402. Rukmini
 403. Rupakenca
 404. Sahadéwa
 405. Sakutrem
 406. Salya
 407. Samaranta
 408. Samba
 409. Sanga-sanga
 410. Sangka
 411. Sangkuni
 412. Santanu
 413. Saptapertala
 414. Saptarengga
 415. Sapwani
 416. Saraswati
 417. Sarirabandana
 418. Sarotama
 419. Sasikirana
 420. Satyajit
 421. Satyaki
 422. Senjaya
 423. Séta
 424. Siddiwacana
 425. Sidimulya
 426. Sindu
 427. Sinta
 428. Sis
 429. Sisupala
 430. Sokalima
 431. Somadata
 432. Sri
 433. Sri Unon
 434. Srikandi
 435. Subadra
 436. Subala
 437. Subali
 438. Sucitra
 439. Sugriwa
 440. Sukanda
 441. Sukési
 442. Sukrasana
 443. Suman
 444. Sumantri
 445. Sumitra
 446. Sunama
 447. Sundari
 448. Supala
 449. Supena
 450. Sura
 451. Surapati
 452. Surata
 453. Suratimantra
 454. Surtikanti
 455. Surya
 456. Susena
 457. Suwandageni
 458. Suyudana
 459. Swarantipura
 460. Syiwa
 461. Taksaka
 462. Tala
 463. Talkanda
 464. Tangsén
 465. Tantripala
 466. Tara
 467. Tari
 468. Tegal Kuru
 469. Temon
 470. Tilotama
 471. Tirtanata
 472. Tomara
 473. Tri Buana
 474. Trigatra
 475. Trijata
 476. Trinétra
 477. Trisula
 478. Tuhayata
 479. Tunggal
 480. Tunggulmanik
 481. Udawa
 482. Udrayana Ugraséna
 483. Ulupi
 484. Uma
 485. Upalawa
 486. Urwasi
 487. Utara
 488. Utari
 489. Utipati
 490. Wadari
 491. Wahmuka
 492. Waisampayana
 493. Wajra
 494. Walahaka
 495. Walakas
 496. Wangga
 497. Waranawata
 498. Warsakumara
 499. Waruna
 500. Wasista
 501. Wasu
 502. Wasudéwa
 503. Wasuki
 504. Wayu
 505. Wenang
 506. Werdaningsih
 507. Werkudara
 508. Wersini
 509. Wesiaji
 510. Wibiksana
 511. Wicitrawiria
 512. Widarakandang
 513. Widarba
 514. Widéha
 515. Widura
 516. Wijakangka
 517. Wijarnaka
 518. Wijayadanu
 519. Wijayakusumah
 520. Wilutama
 521. Wipra
 522. Wirakta
 523. Wirasangka
 524. Wirata
 525. Wisnu
 526. Wisrawa
 527. Wiswakrama
 528. Witaraga
 529. Witarota
 530. Wrehatbala
 531. Wyasa

Tidak ada komentar:

Posting Komentar