Kembang sungsang dinang kunang Kotak kurawis wayang Lindu nira bumi bengkah Adam adam babu hawa Siskang danur wilis Ingkang ngagelaraken cahya nur cahya Anwas anwar ngagelaraken Malih kang danur citra Nurcahya nursari nurjati Dangiang wayang wayanganipun Semar sana ya danar guling Basa sem pangangken-angken Mareng ngemaraken Dat Kang Maha Tunggal Wayang agung wineja wayang tunggal Wayang tunggal

Selasa, 27 September 2016

AMANAT BUYUT


Buyut nu dititipkeun ka puun nagara
satelung puluh telu bangawan
sawidak lima pancer salawe nagara 
gunung teu meunang dilebur 
lebak teu meunang dirusak 
larangan teu meunang dirempak 
buyut teumenang dirobah
lojor teu meunang dipotong 
pondok teu meunang disambung 
nu lain kudu dilainkeun 
nu ulah kudu diulahkeun 
nu enyakudu dienyakeun

Tidak ada komentar:

Posting Komentar