Kembang sungsang dinang kunang Kotak kurawis wayang Lindu nira bumi bengkah Adam adam babu hawa Siskang danur wilis Ingkang ngagelaraken cahya nur cahya Anwas anwar ngagelaraken Malih kang danur citra Nurcahya nursari nurjati Dangiang wayang wayanganipun Semar sana ya danar guling Basa sem pangangken-angken Mareng ngemaraken Dat Kang Maha Tunggal Wayang agung wineja wayang tunggal Wayang tunggal

Rabu, 21 September 2016

NGELMU LELUHUR JAWA KUNO: Gunungan Wayang dalam Ngelmu Jawa

NGELMU LELUHUR JAWA KUNO: Gunungan Wayang dalam Ngelmu Jawa: Gunungan Wayang dalam Ngelmu Jawa Gunungan inggih menika gambar wayang ingkang wujudipun kados gunung . Salebetipun gunungan ...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar