Kembang sungsang dinang kunang Kotak kurawis wayang Lindu nira bumi bengkah Adam adam babu hawa Siskang danur wilis Ingkang ngagelaraken cahya nur cahya Anwas anwar ngagelaraken Malih kang danur citra Nurcahya nursari nurjati Dangiang wayang wayanganipun Semar sana ya danar guling Basa sem pangangken-angken Mareng ngemaraken Dat Kang Maha Tunggal Wayang agung wineja wayang tunggal Wayang tunggal

Rabu, 21 September 2016

NGELMU LELUHUR JAWA KUNO: Semar - Asli Tiyang Jawa Kuno

NGELMU LELUHUR JAWA KUNO: Semar - Asli Tiyang Jawa Kuno: Semar -  Asli Tiyang Jawa Kuno SEMAR DUDING NGISOR Nglambang ake yen Semar iku Manungso sing bisa menehi piwulang lan pitutur  s...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar