Senin, 31 Oktober 2016

MAKNA HURUF-HURUF HIJAIYAH

BISMILLAHIROHMAANIROHIIM
“SEMUA HURUF BERSUMBER DARI PADA ASMA UL HUSNA”
1. ا alif maksudnya KeEsaaan ALLAH SWT.
2. ب ba maksudnya Kekal setelah musnah seluruh makhluk.
3. ت ta maksudnya Menerima Taubat.
4. ث tsa maksudnya Mengokohkan Iman.
5. ج jim maksudnya Keluhuran Asma2NYA.
6. ح ha maksudnya Al Haq maha Hidup dan Penyayang.    
7. خ kha maksudnya maha Mengetahui perbuatan hamba hambaNYA.
8. د dal maksudnya Pemberi balasan pada Hari Akhir.
9. ذ dzal maksudnya Pemilik segala Keagungan dan Kemuliaan.
10. ر ro maksudnya Lemah Lembut.
11. ز zay maksudnya Simbol penghambaan.
12. س sin maksudnya maha Mendengar dan Melihat.
13. ش syin maksudnya yang di Syukuri.
14. ص shod maksudnya maha Benar.
15. ض dhod maksudnya yang memberikan mudharot dan manfaat.
16. ط tho maksudnya yang Suci dan menSucikan.
17. ظ zho maksudnya yang menampakan tanda tanda.
18. ع ‘ain maksudnya hamba hambaNYA.
19. غ ghain maksudnya tujuan Harapan bagi pengharap.
20. ف fa maksudnya yang menumbuhkan biji bijian dan tumbuhan.
21. ق qof maksudnya Maha Kuasa atas segala makhlukNYA.
22. ك kaf maksudnya Mencukupkan,tidak beranak dan tidak diperanakan.
23. ل lam maksudnya maha Lembut terhadap hamba hambaNYA.
24. م mim maksudnya Pemilik semua Kekuasaan.
25. ن nun maksudnya Cahaya diatas Cahaya.
26. و wau maksudnya Wahid, Esa.
27. ه hha maksudnya memberi Petunjuk bagi hambaNYA.
28. لا lam alif maksudnya Laa ilaaha illallah.
29. hamzah maksudnya yang memberi Mahkota bagi hamba yang dipilih.
30. ي ya maksudnya Kuasa ALLAH terbuka bagi seluruh MakhlukNYA.
ALHAMDULILLAHIROBBIL’ALAMIN
https://sirojanmuniro.wordpress.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar