Kembang sungsang dinang kunang Kotak kurawis wayang Lindu nira bumi bengkah Adam adam babu hawa Siskang danur wilis Ingkang ngagelaraken cahya nur cahya Anwas anwar ngagelaraken Malih kang danur citra Nurcahya nursari nurjati Dangiang wayang wayanganipun Semar sana ya danar guling Basa sem pangangken-angken Mareng ngemaraken Dat Kang Maha Tunggal Wayang agung wineja wayang tunggal Wayang tunggal

Senin, 31 Oktober 2016

MAKNA HURUF-HURUF HIJAIYAH

BISMILLAHIROHMAANIROHIIM
“SEMUA HURUF BERSUMBER DARI PADA ASMA UL HUSNA”
1. ا alif maksudnya KeEsaaan ALLAH SWT.
2. ب ba maksudnya Kekal setelah musnah seluruh makhluk.
3. ت ta maksudnya Menerima Taubat.
4. ث tsa maksudnya Mengokohkan Iman.
5. ج jim maksudnya Keluhuran Asma2NYA.
6. ح ha maksudnya Al Haq maha Hidup dan Penyayang.    
7. خ kha maksudnya maha Mengetahui perbuatan hamba hambaNYA.
8. د dal maksudnya Pemberi balasan pada Hari Akhir.
9. ذ dzal maksudnya Pemilik segala Keagungan dan Kemuliaan.
10. ر ro maksudnya Lemah Lembut.
11. ز zay maksudnya Simbol penghambaan.
12. س sin maksudnya maha Mendengar dan Melihat.
13. ش syin maksudnya yang di Syukuri.
14. ص shod maksudnya maha Benar.
15. ض dhod maksudnya yang memberikan mudharot dan manfaat.
16. ط tho maksudnya yang Suci dan menSucikan.
17. ظ zho maksudnya yang menampakan tanda tanda.
18. ع ‘ain maksudnya hamba hambaNYA.
19. غ ghain maksudnya tujuan Harapan bagi pengharap.
20. ف fa maksudnya yang menumbuhkan biji bijian dan tumbuhan.
21. ق qof maksudnya Maha Kuasa atas segala makhlukNYA.
22. ك kaf maksudnya Mencukupkan,tidak beranak dan tidak diperanakan.
23. ل lam maksudnya maha Lembut terhadap hamba hambaNYA.
24. م mim maksudnya Pemilik semua Kekuasaan.
25. ن nun maksudnya Cahaya diatas Cahaya.
26. و wau maksudnya Wahid, Esa.
27. ه hha maksudnya memberi Petunjuk bagi hambaNYA.
28. لا lam alif maksudnya Laa ilaaha illallah.
29. hamzah maksudnya yang memberi Mahkota bagi hamba yang dipilih.
30. ي ya maksudnya Kuasa ALLAH terbuka bagi seluruh MakhlukNYA.
ALHAMDULILLAHIROBBIL’ALAMIN
https://sirojanmuniro.wordpress.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar